Trustpilot

5High tea & more, Algemene Voorwaarden

Producten en diensten:

High tea & more levert aan particulieren en bedrijven onder andere high tea, cupcakes, verschillende boxen zoals op de website www.highteaandmore.nl is vermeld.
High tea & more gebruikt zoveel mogelijk verse producten en betracht een hoge mate van kwaliteit, hygiëne en smaak bij de bereiding van de producten.
High tea & more levert bestellingen af op het met de opdrachtgever/klant afgesproken adres, binnen een straal van 35 km vanaf Stadskanaal

Bestellingen en annuleringen:

Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via de website. Ook telefonische bestellingen dienen altijd achteraf via e-mail te worden bevestigd.
Bestellingen worden pas definitief verwerkt wanneer er betaald is, dit wordt via mail bevestigd.
Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen.

De annuleringstermijn voor de high tea is 7 dagen. Indien de bestelling tussen 48 uur en 36 uur voor het afgesproken moment van levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 50 % van de waarde van de bestelde high tea aan annuleringskosten aan High tea & more verschuldigd. Indien de bestelling minder dan 36 uur voor levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 100 % van de waarde van de high tea aan annuleringskosten verschuldigd, Het bedrag waar de klant dan recht op heeft word teruggestort op het gebruikte rekeningnummer

Borg;

Bij levering van een high wordt er automatisch een borg gevraagd van € 50, mocht er iets gebroken of vermist zijn wordt het bedrag wat overblijft teruggestort, bij geen schade wordt het volledige bedrag binnen 3 dagen teruggestort

Levering:

Het moment van levering wordt altijd specifiek afgesproken via mail.

Onvoorziene situaties maken het voor High tea & more nodig om een tijdsmarge van 30 minuten te hanteren, voor en na het afgesproken tijdstip. Uiteraard doet High tea & more haar uiterste best om op het afgesproken tijdstip te bezorgen.

Indien er niemand aanwezig is op het bezorgadres nemen wij direct telefonisch contact op met de opdrachtgever/klant. Ook wanneer de High tea & more door onvoorziene omstandigheden later bezorgt dan afgesproken, wordt telefonisch contact met de opdrachtgever/klant opgenomen.

Bij de specifieke afspraken over de service, producten, momenten van levering en bezorgadres, wordt tevens een afspraak gemaakt voor het terug leveren van de in bruikleen geleverde zaken. Wanneer zaken op het afgesproken moment door de opdrachtgever/klant, gebruiker of ander persoon niet (kunnen) worden terug geleverd, is High tea & more genoodzaakt om extra reis- en/of wachtkosten in rekening te brengen. Wachtkosten bedragen € 25,00 per half uur of gedeelte daarvan, reiskosten bedragen dan € 0,50 per afgelegde kilometer.

Extra kosten vanwege het niet kunnen ophalen c.q. terugbrengen van de door High tea & more in bruikleen gegeven zaken, komen voor rekening van de opdrachtgever/klant, maar kunnen tevens bij de andere gebruiker in rekening worden gebracht.
Wanneer één of meer zaken niet binnen 48 uur na het moment van aflevering kunnen worden opgehaald, of zijn terug bezorgd, is de opdrachtgever/klant verplicht om de nieuwwaarde direct aan de High tea & more te vergoeden, vermeerderd met 25%. Ook de andere gebruiker is daarvoor aansprakelijk. Wanneer de in bruikleen gegeven goederen beschadigd of vermist zijn is de opdrachtgever/klant verplicht om de nieuwwaarde direct aan de High tea & more te vergoeden, vermeerderd met 25%. Ook de andere gebruiker is hiervoor aansprakelijk.
Het is de opdrachtgever/klant, gebruiker of een ander niet toegestaan om beschadigde of vermiste zaken van High tea & more (zonder enige voorafgaande schriftelijke toestemming van High tea & more) te vervangen en/of te repareren.

Bij geen tijdige en/of volledige betaling, is High tea & more gerechtigd om het bestelde niet te leveren, onverlet de plicht van de opdrachtgever/klant tot betaling van de hierboven reeds vermelde annuleringskosten.

Bezorgkosten:

Voor de high tea boxen, high tea op maat en het buffet berekend High tea & more tot 10 kilometer € 3.95, daarna zijn de kosten € 0.59 per kilometer. De bezorgkosten zijn bij de bevestiging van de bestelling berekend en vermeld. De bezorgkosten kunt u terug vinden op onze website. Staat uw plaatsnaam er nog niet bij vraag dan gerust naar de mogelijkheden.

Overige:

Aan de foto’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Veel van onze gerechten, bijvoorbeeld sandwiches, taarten, cupcakes, gerechten voor high tea enzovoort worden door mijzelf zelf vers en met zorg bereid. Daardoor kunnen producten er nooit precies hetzelfde uitzien als op de foto’s. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding als het product er iets anders uitziet of anders smaakt dan de opdrachtgever/klant, gebruiker of iemand anders verwacht.

Geschillen:

Ik besteed veel aandacht aan de producten. Mocht u toch ontevreden zijn, dan wil ik dit graag weten.
Eventuele klachten en geschillen zullen zo spoedig mogelijk onderling en in goed overleg opgelost worden. High tea & more is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van High tea & more.

Op alle afspraken en overeenkomsten tussen de opdrachtgever/klant en/of gebruiker is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.